Lithuanian English

Naudojimosi sporto/žaidimų kompleksu vadovas

Sporto/žaidimų komplekso savininko vadovas

Red. 01/12/18

Gerbiamas kliente,

prieš pradedant surinkimą, prašome perskaityti visą brošiūrą.

Įrenginys rekomenduojamas vaikams nuo 3 iki 8 metų amžiaus. Konstrukcijos neskirtos viešam naudojimui. Įmonė neteikia garantijos savo konstrukcijoms, skirtoms gyvenamiesiems namams, jas naudojant komerciniais tikslais, pavyzdžiui, dienos priežiūros centruose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, vaikų darželiuose, pramogų parkuose ir panašioje komercinės paskirties vietoje.

ĮSPĖJIMAS: šiuo simboliu atkreipiamas dėmesys į svarbias saugos instrukcijas, kurių nesilaikant gali kilti pavojus Jūsų ir Jūsų vaikų saugumui ir (arba) gali būti sugadinta Jūsų nuosavybė. Prieš išbandant šį sporto/žaidimų kompleksą, PRIVALOMA perskaityti ir laikytis visų šiame vadove pateiktų instrukcijų.

ĮSPĖJIMAS: vaikams DRAUDŽIAMA naudotis šiuo sporto/žaidimų kompleksu, kol jis ne iki galo surinktas ir nepatikrintas suaugusiojo, kad būtų užtikrinta, jog kompleksas tinkamai sumontuotas ir pritvirtintas.

Prašome vadovautis toliau pateiktomis rekomendacijomis. Priešingu atveju gali būti anuliuota garantija ir (arba) pažeistas saugumas ir todėl galimos sunkios traumos. Šiame vadove yra naudingos informacijos apie pasiruošimą surinkimui, montavimo eigą ir būtiną priežiūrą., Statydami sporto/žaidimų kompleksą ir vaikams žaidžiant, visuomet galvokite apie savo vaikų saugumą. Prieš vaikams pradedant žaisti, prašome kartu su jais peržiūrėti naudojimo instrukcijas, padedančias užtikrinti jų saugumą.

PRAŠOME IŠSAUGOTI ŠIAS INSTRUKCIJAS ATEIČIAI. LAIKYKITE JAS SAUGIOJE VIETOJE, KUR, ESANT REIKALUI, GALĖSITE JAS RASTI.

Red. 01/12/18

Žaidimų centro pastatymas

1. Sporto/žaidimų kompleksas skirtas montuoti ant lygaus paviršiaus, jį turi montuoti suaugęs žmogus kartu su suaugusiu padėjėju. Statykite plokščioje savo kiemo, namo, buto vietoje, kad būtų lengvesnis sumontavimo procesas.

2. Įrenginiui parinkite lygią vietą. Tai gali sumažinti tikimybę, kad žaidimų kompleksas apsivers, o biriosios medžiagos dangą išplaus stiprios liūtys.

3. Statykite įrenginį ne arčiau kaip 1,8 m nuo bet kokios konstrukcijos ar užtvaros, pavyzdžiui, tvoros, garažo, namo, nukarusių šakų, skalbinių virvių ar elektros laidų.

4. Palikite pakankamai vietos, kad vaikai galėtų saugiai naudotis įrenginiu. Pavyzdžiui, konstrukcijų, kuriose galima atlikti daug žaidybinių veiklų, čiuožynė neturėtų būti išsikišusi priešais sūpynes.

5. Gera mintis statyti Jūsų sporto/žaidimų kompleksą tokioje vietoje, kurioje patogu suaugusiesiems prižiūrėti žaidžiančius vaikus.

6. Sutvarkykite aplinką taip, kad nebūtų kliūčių, dėl kurių vaikas galėtų susižeisti, pavyzdžiui, žemai nukarusių medžių šakų, virš galvos kabančių laidų, kelmų ir (ar) medžių šaknų, didelių akmenų, aštrių kampų, plytų ir betono. Daugiau rekomendacijų – skyriuje apie rekomenduojamą žaidimų aikštelės dangą.

7. Nestatykite sporto/žaidimų komplekso ant dangos viršaus.

8. Sporto/žaidimų komplekso ir čiuožynių nestatykite tiesioginėje saulės šviesoje, kad sumažėtų sunkių nudegimų nuo įkaitusio paviršiaus, bei šiluminio smūgio tikimybė.

Šiaurės kryptimi pastatytą įrenginį pasieks mažiausiai tiesioginių saulės spindulių.

  1. Atskirkite aktyvias ir ramias veiklas vieną nuo kitos. Pavyzdžiui, smėlio dėžes statykite atokiau nuo sūpynių arba naudokite apsauginį rėmą ar užtvarą, kad atskirtumėte smėlio dėžę nuo siūbuojančių sūpynių.

     

Rekomenduojama žaidimų aikštelės danga

Nemontuokite namų sporto/žaidimų komplekso virš betono, asfalto, suplūktos žemės, žolės, kilimo ar bet kokio kito kieto paviršiaus. Nukritęs ant kieto paviršiaus, įrenginio naudotojas gali sunkiai susižeisti.

Neįrenkite biriosios medžiagos dangos ant kietų paviršių, pavyzdžiui, betono arba asfalto.

Pabaigus montavimą, smulkintos žievės mulčias, medienos skiedros, smulkus smėlis ir smulkus žvyras naudojami kaip smūgį sugeriančios medžiagos. Tinkamai naudojant, šios medžiagos vaikui krintant gali sugerti dalį smūgio.

Visa paviršiaus medžiaga turėtų dengti ne mažiau kaip 1,8 metro visomis kryptimis, aplink žaidimų aikštelę.

Nedenkite žaidimų aikštelės dangos, kol visas įrenginys nebus sukonstruotas. Sporto/žaidimų kompleksas negali būti statomas ant birios dangos viršaus.

Izoliuokite, pavyzdžiui, iškaskite aplink perimetrą ir (arba) padenkite perimetrą kraštovaizdžio formavimui naudojamu apvadu.

Guminės plytelės ir liejamos dangos (ne biriosios medžiagos dangos) iš esmės turi būti montuojamos specialistų, o ne savarankiškai.

Naudokite žaidimų aikštelių dangos medžiagas (ne biriąsias medžiagas), kurios atitinka saugos standartus („Smūgį silpninančios dangos, skirtos žaidimų aikštelių įrengimų teritorijai, standartinė specifikacija“).

 

ĮSPĖJIMAS

BŪTINA NUOLATINĖ SUAUGUSIŲJŲ PRIEŽIŪRA!

PASISMAUGIMO PAVOJUS

Vaikams žaidžiant sporto/žaidimų komplekse, niekuomet neleiskite žaisti su virvėmis, skalbinių virvėmis, augintinių pasaitėliais, laidais, grandinėmis arba į virves panašiais daiktais, ir neleiskite jų tvirtinti prie sporto/žaidimų komplekso.

 

Žaidžiant sporto/žaidimų komplekse, niekuomet neleiskite vaikams dėvėti laisvų drabužių, pončų, gobtuvų, šalikų, apsiaustų, karolių, daiktų su užtraukiamais raišteliais ir virvelėmis arba kaklaraiščių.

 

Niekuomet neleiskite vaikams žaisti sporto/žaidimų komplekse užsidėjus dviratininko arba sporto šalmus (dirželiai po smakru kelia pasismaugimo pavojų).

Nesilaikant šių punktų, padidėja sunkių vaiko traumų arba mirties rizika įsipainiojus arba pasismaugus.

 

SUNKIŲ GALVOS TRAUMŲ PAVOJUS

Prižiūrėkite smūgį sugeriančias medžiagas po sporto/žaidimų kompleksu ir aplink jį kaip rekomenduojama montavimo ir eksploatavimo instrukcijose. Žaidimų kompleksą pastačius ant betono, asfalto, purvo, žolės, kilimo ir kitų kietų paviršių, atsiranda sunkių traumų arba mirties rizika, nukritus.

 

Vaikams nuo 3 iki 8 metų. Maksimalus leistinas žaidžiančiųjų skaičius (svoris) nurodytas prekių aprašymuose.

Rašyk
Skambink